ROK AKADEMICKI 2013/2014

 • Współpraca prof. R. Domańskiego z prof. P. Nijkampem

Prof. R. Domański został zaproszony przez prof. Petera Nijkampa z Free University w Amsterdamie do współpracy nad wydaniem tomu na cześć twórcy regional science prof. Waltera Isarda. Przygotował tekst Regional science and its surroundings.

 

 • Memoriał prof. R. Domańskiego na konferencję MNiSW

Prof. R. Domański przygotowuje memoriał na konferencję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustanowienia dyscypliny gospodarka przestrzenna w klasyfikacji nauk (10.12.2013.).

 

 • Szkolenie nt. rynku nieruchomości (28-29.11.2013)

W dniach 28-29.11.2013 r. dr S. Palicki przeprowadził szkolenie dla Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Nieruchomości i rynek nieruchomości. Analiza i wycena wartości rynkowej nieruchomości.

 • I Kongres Prawo Gospodarki Przestrzennej (21.11.2013)

W dniu 21.11.2013 r. prof. W. Gaczek wzięła udział w I Kongresie Prawo Gospodarki Przestrzennej. Celem Kongresu było wykazanie charakteru oraz siły związków pomiędzy teorią, praktyką oraz prawem gospodarki przestrzennej, a także wypracowanie rozwiązań, które zwiększą efektywność działań, zmierzających do osiągnięcia przez jednostki samorządu terytorialnego ładu zintegrowanego, którego głównym komponentem jest ład przestrzenny.

Prof. W. Gaczek prowadziła jedną z sesji podczas I Kongresu Gospodarki Przestrzennej - Prawo Gospodarki Przestrzennej (Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Kongres odbył się pod patronatem Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Rozwoju Regionalnego oraz Bronisława Marciniaka – JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

            

            

 

 • Wykład dla Otwartej Wszechnicy Wiedzy UEP dr S. Palickiego (21.11.2013)

W dniu 21.11.2013 r.  dr S. Palicki poprowadził wykład dla Otwartej Wszechnicy Wiedzy UEP pt. Jak dbać o przestrzeń publiczna w miastach?

 

 • Konferencja Rewitalizacja i kultura lokalna w rozwoju przestrzeni (15.11.2013)

W dniu 15.11.2013 r. dr Sławomir Palicki uczestniczył w konferencji pt. Rewitalizacja i kultura lokalna w rozwoju przestrzeni, przedstawiając referat Problemy określania i pomiaru walorów przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji miast. Organizatorem konferencji była Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

 

 • Konferencja Naukowa International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2013 (14.11.2013)

W dniu 14.11.2013 r. odbyła się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie konferencja International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2013, w której czynny udział wzięli: dr S. Palicki (referat: Non-classical preferences modeling in the urbans space evaluation) oraz mgr A. Perska (referat: Areas of cooperation of communal governments within intercommunal associations in Poland).

 

 • Konferencja Cities of change – cooperation of cities in the field of city development (13.11.2013)

W dniu 13.11.2013 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja inaugurująca projekt Cities of change - cooperation of cities in the field of city development, którego Poznań jest liderem. Projekt ten będzie realizowany do 2015 r., dzięki pieniądzom przekazanym przez Komisję Europejską. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały polskie i zagraniczne przykłady nowoczesnych rozwiązań w obszarach objętych projektem. W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. Monitoring strategiczny udział wzięła m.in. prof. W. Gaczek i dr M. Matusiak, a następnego dnia dr M. Matusiak poprowadziła warsztat pod tym samym tytułem.
Projekt Cities of change - cooperation of cities in the field of city development został przygotowany z myślą o stworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządami miast europejskich i środowiskiem naukowym celem wymiany spostrzeżeń z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki monitoringu strategicznego, metod konsultacji społecznych oraz badań jakości życia mieszkańców. Więcej informacji na stronie http://www.ccnet.poznan.pl/

             

 

 • Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Poznania (12.11.2013)

Prof. W. Gaczek oraz dr M. Matusiak uczestniczyły w posiedzeniu wspólnym Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Poznania. Prof. W. Gaczek przedstawiła prezentację pt. Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce, natomiast dr M. Matusiak wystąpiła z prezentacją pt. Potencjał gospodarczy Wielkopolski i subregionu poznańskiego w kontekście Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

 

 • Konferencja Naukowa pt. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju (24-25.10.2013)

W dniach 24-25.10.2013 r. prof. W. Gaczek prowadziła panel pt. Terytorium a procesy kooperacji podczas Konferencji Naukowej pt. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju (konferencja jubileuszowa - 40lecie pracy twórczej prof. A. Jewtuchowicz), która odbyła się w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 • Ogólnopolska konferencja metodyczna Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych (24-25.10.2013)

W dniach 24-25.10.2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Ogólnopolska konferencja metodyczna Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych, podczas której dr hab. W. Budner, prof. nadzw. UEP wygłosił referat Organizacja imprez biegowych źródłem korzyści dla różnych beneficjentów. Dr hab. W. Budner, prof. nadzw. UEP współpracował również przy organizacji konferencji.

 

 • Konferencja Naukowa pt. 15 lat aktualnej struktury samorządu terytorialnego w Polsce (16.10.2013)

W dniu 16.10.2013 r. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa 15 lat aktualnej struktury samorządu terytorialnego w Polsce, w której aktywny udział wzięła mgr A. Perska wygłaszając referat Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce.

 

 • Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi (9.10.2013)

W dniu 9.10.2013 r. w Kaliszu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi, zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ośrodek Badań Regionalnych PWSZ w Kaliszu, w której aktywny udział wziął dr S. Palicki wygłaszając referat Możliwości wykorzystania metod prospektywnej oceny projektów rewitalizacji w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.

 

 • 10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja pt. Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych (7-8.10.2013)

W dniach 7-8.10.2013 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się 10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja pt. Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych, w której uczestniczyła mgr A. Perska wygłaszając referat Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wpierania przedsiębiorczości.